Skontaktuj się z nami

ZOBACZ jak rozpocząć pracę z systemem PodatkiPodatki.pl

POBIERZ instrukcję – jak rozpocząć pracę z systemem PodatkiPodatki.pl

Jeśli zarządzasz biurem rachunkowym, mamy dla Ciebie wspaniałą informację. Właśnie znalazłeś Nowoczesny, Intuicyjny, Uniwersalny, niezbędny w Twoim biurze rachunkowym system zarządzania.

Zarządzanie biurem rachunkowym przy zastosowaniu PodatkiPodatki.pl staje się zdecydowanie prostsze z kilku powodów. Masz pełną kontrolę nad obsługą księgową Twojego Klienta. Uzyskujesz wgląd w kompleksowe informacje na temat funkcjonowania Twojego biura. Łatwiejsze zarządzanie biurem rachunkowym wpłynie na zaoszczędzenie czasu, dostarczy większej ilości danych pozwalających na dalszy rozwój Twojej kancelarii. Wszystko to pozwoli na osiągnięcie zamierzonych efektów, satysfakcjonujących zarówno Ciebie, jak i Twoich Klientów.

GŁÓWNE FUNKCJONALNOŚCI DLA BIUR RACHUNKOWYCH

FIRMY
– dodawanie Klientów biura (szybki import z bazy GUS, import wielu klientów na podstawie szablonu Excel)
– umowy z Klientami (miesięczna kwota za obsługę, termin dostarczania dokumentów)
– umowy RODO
– określenie zakresu obsługi, rodzajów miesięcznych deklaracji, formy działalności

ROK ROZLICZENIOWY
– przypisywanie deklaracji do Klienta dla każdego roku obrotowego
– płynna możliwość zmiany (dodania, usunięcia) przypisanych deklaracji w danym roku

DOKUMENTY FIRM
– bieżący monitoring dostarczonych przez Klientów dokumentów miesięcznych/kwartalnych
– możliwość dostarczania dokumentów poprzez serwer FTP
– automatyczne przypominanie e-mail o konieczności dostarczenia dokumentów do biura

PRACOWNICY BIURA
– dodawanie pracowników biura (uprawnienia pracowników)
– przypisanie poszczególnych Klientów do konkretnego pracownika
– przypisanie zadań dla pracowników (priorytetyzacja zadań)
– monitoring pracy pracowników (bieżący podgląd postępu obsługi firm)

FAKTUROWANIE KLIENTÓW
– automatyczne fakturowanie Klientów na podstawie umów
– automatyczne wysyłanie faktur do Klientów (e-mail, panel Klienta)
możliwość rejestrowania i fakturowania usług dodatkowych poza umową
– automatyczne rozliczanie płatności (import wyciągów z kont bankowych)
– automatyczna windykacja przeterminowanych należności od Klientów biura

ZESTAWIENIA KLIENTÓW
– bieżąca obsługa deklaracji Klienta – wpisywanie kwot podatków (automatyczna informacja SMS i e-mail dla klienta)
– dodawanie deklaracji i zestawień w formie załączników PDF (automatyczna informacja e-mail dla klienta)
– możliwość dodawania korekt deklaracji i wielu załączników PDF
– bieżąca informacja o miesięcznym procencie rozliczeń deklaracji w podziale na rodzaje deklaracji i formy działalności
– bieżąca informacja o miesięcznym procencie rozliczeń w odniesieniu do pracownika biura

ZESTAWIENIE ROCZNE
– bieżący podgląd obsługi Klientów biura
– roczny podgląd obsługi wybranych Klientów
– informacja o wszystkich deklaracjach Klienta w danym roku
– podgląd kwot deklaracji wraz z załącznikami PDF
– informacja o opłaconych i nieopłaconych deklaracjach
– bieżąca informacja o należnych odsetkach od nieopłaconych deklaracji

ZESTAWIENIE ROCZNE ZBIORCZE
– bieżący podgląd rozliczeń deklaracji wszystkich Klientów biura
– bieżący podgląd miesięczny, rozliczonych i nierozliczonych Klientów w podziale na deklaracje
– bieżący podgląd miesięczny, rozliczonych i nierozliczonych Klientów w podziale na deklaracje i pracownika biura

WSZYSTKIE TE FUNKCJONALNOŚCI W BARDZO ATRAKCYJNYM ABONAMENCIE MIESIĘCZNYM, UZALEŻNIONYM OD ILOŚCI OBSŁUGIWANYCH KIENTÓW

1-99 klientów: 2,5 PLN/MIESIĘCZNIE        100-199 klientów: 2,0 PLN/MIESIĘCZNIE        200 – 299 klientów: 1,5 PLN/MIESIĘCZNIE 300 – 999 klientów: 1,00 PLN/MIESIĘCZNIE 1000 – ….. klientów 0,3 PLN/MIESIĘCZNIE

Kontakt

  • PodatkiPodatki.pl ul. Piwonińska 91 08-443 Sobienie-Jeziory

    Download AnyDesk
  • Tel. 517 304 248
  • biuro@podatkipodatki.pl

Formularz kontaktowy

Projekt i realizacja Lemon Concept